Lasersvetsning för smådetaljer

09 september 2020 lily_hansen

För den som arbetar med material som behöver sammanfogas är svetsning alltid intressant som metod. När det gäller små detaljer och delar som sitter illa till är lasersvetsning den metod som föredras. Varför fungerar lasersvetsning bättre?

Lasersvetsning utförs alltid med en maskin och fungerar annorlunda än traditionella svetsmetoder. Fördelarna är många. Det som främst brukar framhävas är den minimala värmespridningen. Ytterst lite av materialet blir påverkat av värme vid en lasersvetsning.

Lasersvetsning är också suveränt när det gäller att sammanfoga material som inte gärna passar ihop. Exempel på sådana ämnen är aluminium och koppar. Fogar kan även svetsas på svåråtkomliga ställen och deformation och toleranser hålls minimala.

 

En maskingjord svets med gasblandning

En lasersvets kräver att man beställer hem speciella gasblandningar. Proportionerna och storleken anges av tillverkaren av lasermaskinen. Denna sortens svets utförs alltså aldrig med någon av de traditionella svetsgaserna acetylen, syre eller argon. I vissa fall behövs dessa gasblandningar specialtillverkas och tar därför lite extra tid.

Med ny teknik har det uppstått nya behov och krav. Det blir allt vanligare med önskemål om svetsar utan oxid. Föremålen och materialen som behöver sammanfogas är ofta mindre i omfång och kräver annan teknik. Lasersvetsning har därför utvecklats och växt i betydelse

 

Kompetens och skicklighet

Du vill inte lägga din lasersvetsning i andra händer än erfarna sådana. För dig är det oerhört viktigt att dina kunder får de resultat de efterfrågar eller gärna lite bättre. Din verksamhet mår bra och växer genom ditt goda rykte vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet.

Alla företag har inte möjlighet till utrymmena som krävs för att själva sköta lasersvetsningen. Däremot kan alla företag hitta en duktig affärspartner att arbeta tillsammans med. Lyhördhet för dina önskemål är viktigt.

Den tekniska kompetensen är nödvändig, likaså kapaciteten och snabbheten. Lasersvetsning går betydligt snabbare än den traditionella varianten. Ett samarbete med ett företag som utför lasersvets är därför fördelaktigt.

Fler nyheter