Stållandet Sverige

23 oktober 2019 admin

Sverige är ett land där stål är ett av de viktigaste materialen. Inte bara bryter vi järnmalm och förädlar den till stål som vi exporterar, vår industri tillverkar högvärdiga produkter där stål är en nyckelkomponent i dem. Eftersom vi dessutom är ett stort land med tillväxt både i antalet invånare och ekonomi så kräver byggen och infrastruktur stora mängder stål. Även om vi tillverkar stål, återvinner stål och exporterar stål så är vi även en stor importör av stål. Särskilt enklare kvaliteter för till exempel infrastruktur och byggnation. I Sverige tillverkas till exempel inte järnvägsräls och väldigt lite balkar för mindre krävande tillämpningar.

 

Stål är inte detsamma som stål

Stål tillverkas genom att järn blandas eller legeras med kol och andra ämnen. Beroende på vilka egenskaper man vill ha används olika legeringsämnen för att ge stålet olika egenskaper. Det kan vara korrosionsbeständighet, hållbarhet, fjäderverkan, bearbetningsbarhet, styrka och mycket annat i alla tänkbara variationer och kombinationer. Som legering används ofta metaller – molybden, krom, titan till exempel – men även icke-metalliska ämnen som kisel används också. Inte bara legeringsämnet utan även bearbetning kan förändra ståls egenskaper – värmebehandling och bearbetning används till exempel för att sätta ett ståls hårdhet. Utöver stålets egenskaper är också leveransformen varierad: plåtar, band, stavar, balkar, räls, tråd i mer eller mindre bearbetad form gör möjligheten att välja rätt stål stor.

 

 

Välja rätt leverantör

Som vi sett så är det sällan enkelt att köpa rätt stål till en viss tillämpning. Önskvärda egenskaper hos en slutprodukt måste vägas mot ett företags maskiners krav, priser varierar och olika stål kräver olika typer av efterbehandling som härdning och ytbeläggning. Välj därför leverantörer som kan stål och har möjlighet att levererar det optimala stålet. Att köpa Stål Västerås och andra städer är inte svårt, man presenterar sina behov till leverantörer och väljer den som bäst förstår sin kunds verksamhet och behov.

Fler nyheter