Anlita en duktig advokat

31 mars 2020 jenny_olsson

Det finns många tillfällen i livet då man kan hamna i en sits som gör att man behöver juridisk expertis. Det kan ske under en skilsmässa, under olika jobbförhållanden, att man blivit anklagad eller utsatt för ett brott och så vidare. Om man hamnar i en sits där man behöver juridisk expertis ska man inte dra sig för att ta den kontakten. Många gånger kan utgångsläget bli bättre om man kontaktar en advokat i tid då många saker kan förebyggas genom detta. Om man till exempel genomgår en skilsmässa där det finns barn med i bilden är det naturligtvis bra om man kan lösa saker innan det behöver gå till rättegång, vilket också händer ibland. Det har hänt att när par kommer till en advokat och får höra vad som verkligen gäller har situationen löst sig. Kanske beror det på att människor ibland driver på något som de tycker är rätt men när de hör vad lagen säger kan situationen ändra sig, vilket naturligtvis är bra. 

 

 

Om du letar efter en advokatfirma i Helsingborg finns advokatfirman Wagenius & Gustafsson. Hit kan man vända sig när man fått bekymmer av olika slag men också i förebyggande syfte. Deras klienter består främst av små och medelstora företag men de anlitas även av börsnoterade företag, stiftelser, föreningar samt av privatpersoner. Deras arvode stämmer överens med rekommendationerna av Sveriges advokatsamfund, vilket betyder att arvodet de tar ut ska vara skäligt sett från omständigheter och den tid som de lägger ner. Wagenius finns inte bara i Helsingborg utan även i Viken och Båstad. De har också ett nätverk av kontakter med internationell juridisk expertis. De kan biträda sina klienter på såväl danska, engelska, norska och tyska och även i begränsad omfattning franska. 

Det kostar förstår att anlita en advokat och ska man göra det som privatperson men inte hr råd kan det vara värt att se om man uppfyller de krav för att få en advokat via sin hemförsäkring. 

Fler nyheter