En företagsrekonstruktion kan göra ett skuldsatt bolag framgångsrikt igen

19 augusti 2021 Cecilia Olsson

Skulder i ett företag är inget som hör till ovanligheterna. Precis som att privatpersoner lånar för att kunna köpa en fastighet eller ett fordon så behöver även företag låna för att kunna driva verksamheten, skillnaden är att det oftast handlar om betydligt mycket mer pengar. Ett företag kan dessutom ha skulder till exempelvis leverantörer och dylikt, ungefär som att en privatperson kan ha fakturor från produkter och tjänster de har köpt. Den som har en skuld kallas för gäldenär och en borgenär är den som gäldenären har en skuld till.

Det är farligt när skulderna blir för många och för stora

Skulder kan vara både kortfristiga eller långfristiga. Kortfristiga skulder är de skulder som ska betalas inom ett år och det kan till exempel handla om leverantörsskulder, skatteskulder och moms. Långfristiga skulder däremot är skulder som förfaller först efter ett år det handlar ofta om lån till banker eller dylikt. Ibland kan dock skulderna bli allt för stora och företaget får problem att betala dem. Går de ekonomiska problemen allt för långt så kan ett företag tvingas i konkurs, men finns det hopp om att företaget ska kunna överleva så kan man istället göra en företagsrekonstruktion. 

En rekonstruktion kan ordna upp i kaoset

En företagsrekonstruktion innebär att bolaget får en möjlighet att ordna upp sina ekonomiska problem med stöd från en rekonstruktör. Man ansöker om företagsrekonstruktion hos tingsrätten i orten där bolaget har sitt säte och under processen blir skulderna frysta och företaget kan inte försättas i konkurs. Målet med rekonstruktionen är att företaget återigen ska bli lönsamt, det sker oftast med hjälp av förhandlingar som leder till skuldnedskrivning samt vissa nödvändiga förändringar i verksamheten. 

Ta hjälp från experter inom området

Har man ett bolag som är i behov av företagsrekonstruktion så kan man ta hjälp av RekonstruktionsGruppen. De har lång erfarenhet av att hjälpa företag som fått tillfälliga ekonomiska problem att återigen bli lönsamma. RekonstruktionsGruppens samlade kunskap gör dem till en trygg partner som kan säkra verksamhetens överlevnad och framgång.

Fler nyheter