Förändringsledning som fungerar

14 juni 2022 jonas_olsson

editorial

Förändringsledning. Alla har troligen hört ordet och en del tänker nog att det vilar någonting ganska tungt över det. Många tycker att det är svårt att leda människor, och anser att alla förändringsprocesser tenderar att ta tid och ändå inte ger så mycket i slutändan. 

Men vad menas egentligen med förändringsledning? Jo, fokus ligger på att åstadkomma förändringar i beteendet hos människor genom att få dem att själva vilja förändra sitt beteende. Inte för att någon säger åt dem att de måste.

Utbildning som ger verklig förändring

Det finns mängder med ledarskapsutbildningar som syftar till att utveckla chefers förmåga att leda de anställda. Många är ärligt talat ganska trötta på att gå på utbildningar och kurser som inte känns användbara i praktiken. För att åstadkomma verklig förändring är det därmed viktigt att som ledare våga vända blicken mot sig själv, och att börja syna sina styrkor och fallgropar. 

Det är också viktigt att få chans att prova nya verktyg i praktiken. Genom att titta på gränser mellan ansvarsområden blir det lättare att tydliggöra gränser och synliggöra hur olika relationer, och sätt att tänka, antingen hjälper eller stjälper i verksamheten. 

 

förändringsledning utbildning

Att låta processer ta tid

Ledarskap är en pågående process som behöver få ta tid, och då behöver även en ledarskapsutbildning få ta tid. För genom att arbeta på ett medvetet sätt, med verktyg som verkligen fungerar, behöver det inte kännas svårt och betungande. Tvärtom kan det vara spännande och utvecklande, för alla inblandade. Om dessutom flera personer på samma företag läser en utbildning samtidigt kan de ta stöd av varandra i att implementera olika verktyg och synsätt. 

Praktisk förändringsledning, PFL, kan vara utbildningen du behöver för att få ny energi i ditt arbete som ledare. Den kommer ge resultat både för dig personligen och för din förmåga att involvera andra människor i företagets förändringsarbete.

Fler nyheter