När hållbarhet och precision är viktigast

07 april 2020 william_eriksson

Om du jobbar inom tillverkningsindustrin känner du till behovet av bra spännsystem. Deras roll är att garantera att alla delar i en maskin sitter helt fast. Det krävs för att slutresultatet ska bli godkänt och tåla granskning och tuff kontroll. De kan drivas elektriskt eller hydrauliskt. Många av dem är tyska, men du kan köpa spännsystem för pressar eller fräsar genom återförsäljare i exempelvis Trosa. Området är under stark utveckling och många av verktygen blir mindre och smartare. Men de kommer nog aldrig att bli helt utbytta mot digitala lösningar. Vi lever trots allt i den fysiska världen. 

 

Många branscher behöver bästa greppet

Inte bara tillverkningsindustrin av bilar, vitvaror eller datorer kräver absolut precision. Det är också efterfrågat inom kraftindustri och kärnkraftverk. Även så skilda saker som cancerbehandling och lasersvetsning av produkter som behöver vara spårbara har användning av denna kompetens och den här typen av hjälpmedel. I alla sammanhang där olika material möts och ska sammanfogas är efterfrågan stor på spännsystem, clamps och chuckar. Rätt sak på rätt plats kan göra stor skillnad, men också kunskaper om hur underhållet ska skötas och vilken utvecklingspotential som finns här. 

 

 

Skriv ut nästan vad som helst i 3D

Inom den fortfarande ganska unga branschen för 3D-utskrifter eller som det ofta kallas additive tillverkning finns ett antal områden som kräver precision och exakthet. Egentligen kan listan göras hur lång som helst. Några exempel skulle exempelvis vara tänder och andra typer av proteser. Men även konsumentprodukter som skor, glasögon eller möbler. Det finns också möjlighet att rekonstruera gamla föremål som fossiler. Eftersom utskrifterna bygger på en datorstödd design, är förväntningarna höga på att produkten i slutänden svarar upp till kraven på att den här lager-på-lager principen levererar det som syntes på skärmen med högsta precision. Uttrycket att bara fantasin sätter gränsen, gäller i högsta grad här. 

Fler nyheter