Var jobbar en IT – konsult?

25 oktober 2019 admin

En It-konsult är ett brett begrepp. I den branschen finns det ganska mycket mer än bara programmering. It –konsulter kan även hyras ut som projektledare, analytiker m.m.

 

Vad en konsult gör och i vilka områden han är verksam inom beror helt och hållet på dess styrkor. Som en It-konsult blir du ofta uthyrd till ett företag för att lösa ett visst problem. Konsulten kan arbeta på plats hos kunden men även arbeta på distans beroende på problemet som behöver lösas. Det betyder att arbetaren byter arbetsplats och miljö regelbundet samt att det blir nya kollegor att bekanta sig med. Kunden som hyr in konsulten debiterar varje arbetad timme. Det är konsultföretaget som betalar ut lönen i slutet av månaden då den delvis grundas på timmarna konsulten arbetat.

 

 

Hur räknas lönen?

 

It – konsulters lön brukar delas upp på två delar – grund-, och provisionslön. Provisionslönen baseras på antalet timmar konsulten arbetat på ett visst företag medans grundlönen inte påverkas av timmarna som arbetats under en månad. Fördelningen grund-,och provisionslön emellan skiljer sig kraftigt mellan de olika bolagen.  

 

Själva lönen varierar också. En medellön kan ligga på mellan 40 000 – 45 000 kronor men den kan även gå upp till summer närmare 50 000 kronor och uppåt.  Självklart, förekommer det andra typer av förmåner förutom själva lönen. Dessa kan vara gratis träningskort eller rabatterade hotellbesök med flera. 

 

Var hittas It – konsulter?

 

It-konsulter jobbar oftast i konsultfirmor eller konsultbolag. Bolagens uppgift är att hitta passande uppdrag åt sina konsulter och följaktligen hyra ut dem.

 

Jobben kan variera mellan ett par månader till flera år. Det händer ganska ofta att konsulterna jobbar för en specifik kund i många år och blir som en del av företaget och dess team. I sådana sammanhang blir det svårt för konsulten att skiljas från sin arbetsplats och börja arbeta med ett nytt uppdrag om ett sådant kommer upp. 

Fler nyheter